Rouze Logo

  Algemene voorwaarden

  Amsterdam, 4 maart 2023

  Welkom bij Rouze!

  Door gebruik te maken van onze diensten, ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Dus neem alsjeblieft, voordat je Rouze gebruikt, even de tijd om deze rustig door te lezen. Deze voorwaarden bepalen wat de wettelijk bindende voorwaarden zijn bij het gebruik van onze website www.rouze.me en de diensten (en producten) die via onze website worden aangeboden.

  Mocht je contact met ons willen opnemen, dan kun je ons een mailtje sturen. Ons algemene mailadres is info@rouze.me.

  Onze Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd. Daarvan zullen we je natuurlijk op de hoogte stellen.

  1. De service van Rouze

  Rouze (hierna “Rouze”, “wij” of “ons”) wil gebruikers (“jij” of “gebruiker”) door middel van een digitaal abonnement (de “dienst”) op (luister)verhalen en andere content in contact brengen en houden met hun seksualiteit. Dat doen wij onder meer door via onze online platforms (website, social media etc.) erotische getinte (luister)verhalen te verkopen en te leveren middels streaming aan consumenten (hierna: “klanten”). Zodra je een account aanmaakt op Rouze, een (proef)abonnement afneemt en/of gebruik maakt van de content die beschikbaar wordt gesteld door Rouze, ben je een bindende overeenkomst aangegaan met Rouze en ga je akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

  Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de voorwaarden waarop de dienst voor jou beschikbaar is gesteld en vervangen eerdere voorwaarden die zijn overeengekomen. Jouw akkoord is vereist om gebruik te kunnen maken van Rouze. Rouze heeft vervolgens het recht de overeenkomst te beëindigen of je de toegang tot onze dienst te ontzeggen indien je je niet aan onze Algemene voorwaarden houdt.

  Het kan voorkomen dat Rouze additionele events, services of diensten gaat lanceren naast de huidige dienst. In dat geval zullen er mogelijk aanvullende Algemene Voorwaarden opgesteld worden. Indien deze casus zich voordoet zal jij daar uiteraard van op de hoogte gesteld worden. Deze voorwaarden zijn in ieder geval een toevoeging op de huidige voorwaarden en zullen in geen enkele situatie de huidige vervangen.

  De laatste versie en daarmee geldende versie van de Algemene Voorwaarden zal altijd op de Rouze website beschikbaar zijn.

  2. Leeftijdsgrens

  2.1. Om gebruik te kunnen maken van de dienst van Rouze en dus akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden moet je minimaal (18) jaar oud zijn.

  2.2. Als je gebruik wenst te maken van Rouze, een account aanmaakt en zodoende akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden moet je ons van juiste persoonsgegevens voorzien. Hieronder verstaan wij correcte contactgegevens en een geldige betaalmethode.

  3. De Dienst en het Product

  3.1. De Dienst en daarmee content van Rouze is beschikbaar via internet en kan via je eigen apparaat beluisterd worden middels streaming. Wij werken samen met verschillende technische partners om dit voor jou mogelijk te maken. Rouze heeft de intentie je tijdig te informeren mochten er veranderingen voorkomen in onze technische specificaties of betalingspartners. Rouze heeft het recht om te allen tijde van partners te wisselen.

  3.2 Rouze levert de diensten alleen voor persoonlijk gebruik. Tenzij anders overeengekomen mag deze Dienst niet voor commerciële doeleinden gebruikt worden.

  3.3 Rouze kan aanvullend aan de Dienst ook Producten leveren. Dit kunnen fysieke producten zijn die middels Ideal betaald kunnen worden. Dit Product staat los van de normale streamingsdienst.

  4. Website

  4.1 Het gebruik van onze website en dienstverlening is beperkt tot hetgeen dat is bepaald op de website en in deze Algemene Voorwaarden.

  4.2 Normaal gesproken werkt onze website goed, maar er kunnen zich momenten voordoen dat (een deel van) de website niet werkzaam is. Wij hebben namelijk te maken met externe leveranciers (zoals beheerders, netwerkleveranciers, datacenters, telecommunicatieleveranciers) om ervoor te zorgen dat de website het goed doet. Rouze is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van (een deel van) de website en wij behouden ons het recht om als dat nodig is (een deel van) de website tijdelijk te sluiten voor bijvoorbeeld het uitvoeren van upgrades en onderhoud.

  4.3 Het kan voorkomen dat sommige diensten, bijvoorbeeld acties, die worden aangeboden via onze website of via andere kanalen, gebruikmaken van aanvullende bepalingen en voorwaarden die door ons op dat moment op een logische plek op de website of in een ander kanaal gepubliceerd worden. Bij het gebruik van dergelijke diensten ga je ook akkoord met de daarvoor geldende aanvullende bepalingen en voorwaarden.

  4.4 Hoewel we ons best doen om alle content op de Rouze-website accuraat en up-to-date te houden, kunnen we niet garanderen dat dit ook altijd het geval is.

  5. Abonneren

  5.1 Je kunt je inschrijven voor een gratis proefweek (hierna te noemen “Proefabonnement”) – met beperkte toegang tot de verhalen – en je kunt een abonnementsvorm per maand en per jaar bestellen (hierna te noemen “Maandabonnement” of “Jaarabonnement”), dan heb je onbeperkt toegang tot al onze verhalen.

  5.2 Als je kiest voor een proefabonnement heb je zeven (7) dagen toegang tot door ons gekozen verhalen. Dit hebben we gecreëerd om jou de Dienst eenmalig gratis te laten ervaren.

  5.3 Je hebt eenmalig recht om een proefabonnement af te sluiten met je IBAN. Daarna vervalt dit recht.

  5.4 Na een week wordt het proefabonnement automatisch omgezet naar een jaarlijks Unlimited abonnement. Hier word je tenminste een dag van tevoren van op de hoogte gebracht. Tenzij je het Proefabonnement opzegt voordat de laatste dag van de gratis periode is verstreken. Er worden bij tijdige beëindiging van het Proefabonnement geen kosten in rekening gebracht en je Rouze abonnement wordt dan geannuleerd.

  5.5 Als je kiest voor een Maand- of Jaarabonnement heb je in ruil daarvoor toegang tot al onze (luister)verhalen op de website.

  5.6 Als je kiest voor een Maand- of Jaarabonnement, gaat dat in op de dag van afsluiten (“Startdatum”). Je abonnement wordt maandelijks of jaarlijks verlengd, precies een maand of jaar na de startdatum (hierna: “Verlengdatum”), dus telkens op dezelfde dag van de maand of van het jaar.

  5.7 Je kunt je abonnement beëindigen tot vlak vóór de Verlengdatum. Als je bijvoorbeeld een abonnement hebt afgesloten op 5 mei 2020 om 16.00 uur, dan is je eerste Verlengdatum op 5 juni 2020 om 16.00 uur. Je kunt dan je abonnement beëindigen tot en met 15.59 uur op 5 juni 2020.

  5.8 De officiële startdatum van je abonnement is de dag dat je het abonnement op Rouze afsluit, niet de dag dat je betaalt.

  5.9 Als je een abonnement afsluit bij Rouze, kunnen we je gegevens gebruiken om je nieuwe vervolgaanbiedingen te kunnen doen op Facebook, op andere websites en sociale media. Zo voorkomen we bijvoorbeeld dat we je een advertentie tonen voor een abonnement, terwijl voor jou een aanvullend product interessanter is omdat je al een abonnement hebt afgesloten. We gebruiken je gegevens dus incidenteel voor het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen.

  5.10 Rouze kan altijd nieuwe abonnementsvormen toevoegen, naast elkaar hanteren of bestaande abonnementen wijzigen (bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden voor gelijktijdig streamen, aanbiedingen, partnership samenwerkingen). Indien een wijziging nadelige consequenties heeft voor je huidige abonnement zul je tijdig geïnformeerd worden en de mogelijkheid krijgen om je abonnement te beëindigen.

  6. Prijzen

  6.1 De prijzen van onze abonnementen en producten zijn inclusief BTW. De prijzen die op de website vermeld staan zijn de prijzen die gelden, tenzij er duidelijk sprake is van een fout. Prijzen (bijvoorbeeld de prijs voor het abonnement) kunnen op elk moment veranderen, maar veranderingen zullen geen invloed hebben op de bestellingen die je al hebt geplaatst.

  6.2 De prijzen zijn exclusief eventuele kosten voor streaming en datagebruik die je internet- of telecomprovider in rekening kan brengen.

  6.3 Bij wijzigingen van de prijs zal Rouze je uiterlijk 14 dagen voordat een wijziging ingaat informeren.

  7. Betalen

  7.1 Je kunt betalen met automatische incasso voor de Dienst en met Ideal voor het Product.

  7.2 Door een geldige IBAN in te vullen, machtig je Rouze om (na het verlopen van het proefabonnement) maandelijks of jaarlijks het bedrag af te schrijven van het ingevulde en het aan je IBAN gekoppelde rekeningnummer.

  7.3 Je betaalt je Maand- of Jaarabonnement per maand of per jaar. Je eerste betaling wordt afgeschreven meteen na bevestiging van je bestelling en/ of dus meteen na afloop van de gratis proefperiode.

  7.4 Bij de vervolgbetalingen wordt het geld telkens op, of een aantal dagen na, de vernieuwdatum van je abonnement afgeschreven.

  7.5 Als we het bedrag niet kunnen afschrijven beëindigen we per direct het abonnement en geven we je per e-mail de mogelijkheid het abonnement nogmaals af te sluiten.

  8. Herroepingsrecht

  Abonnement Rouze.me

  8.1 Zodra je je hebt aangemeld bij Rouze, heb je een bedenktijd van veertien (14) dagen, zoals dat in de Nederlandse wet is opgenomen voor overeenkomsten op afstand (het zogenaamde 'herroepingsrecht'). Mocht je binnen de bedenktijd willen stoppen met Rouze of het bestelde product willen terugsturen, laat dat dan, met je accountgegevens erbij vermeld, aan ons weten via info@rouze.me.

  8.2 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zoals ons glijmiddel, voorbehoedsmiddelen, toy cleaner, erotisch speelgoed etc, vallen niet onder het herroepingsrecht en kunnen we om die reden dan ook niet terugnemen.

  9. Account

  9.1 Om een abonnement af te sluiten (voor een Proefweek of Maand- of Jaarabonnement), wordt een account aangemaakt. We hebben daarvoor ten minste van je nodig: je e-mailadres en je IBAN. Door te abonneren geef je toestemming dat deze gegevens worden gebruikt voor het beheer van je account en in het kader van de afrekening van je producten en de toegang tot de website.

  9.2 Om een account aan te maken en gebruik te maken van de diensten van Rouze moet je ten minste 18 jaar oud zijn.

  9.3 Je staat er tegenover Rouze voor in dat de door jou verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Eventuele wijzigingen dien je voorafgaand aan je bestelling aan ons door te geven.

  9.4 Het staat Rouze te allen tijde vrij om het aanmaken van een account naar eigen inzicht te weigeren en/of een account te beëindigen dan wel de toegang tot de account te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Een beëindiging van een account wordt door ons per mail aan je kenbaar gemaakt.

  9.5 Bij het aanmaken van een account kun je een wachtwoord kiezen zodat je kunt inloggen op je account op de website. Let op dat je dit wachtwoord niet deelt met anderen.

  9.6 Rouze heeft het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord uit te schakelen, bijvoorbeeld omdat je dit hebt aangevraagd of omdat wij hiertoe hebben besloten.

  10. Intellectuele eigendom

  10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van onze website en onze dienstverlening berusten uitsluitend bij Rouze en/of onze licentiegevers en/of auteurs.

  10.2 Het is niet toegestaan om gebruik te maken van (gedeeltes van) beelden, teksten en andere content die op de website wordt of is gebruikt, met uitzondering van de mediakit die alleen gebruikt mag worden in combinatie met een vermelding van de copyrights.

  10.3 Als gebruiker van Rouze ga je er mee akkoord dat je onze content nooit deelt, geheel of gedeeltelijk, aan derden. Hieronder verstaan wij o.a. dat het opnemen, verspreiden, kopiëren, veranderen van de materialen van Rouze niet is toegestaan. Maar ook alles wat valt onder commerciële activiteiten zoals verkopen, verhuren, uitzenden etc. mag niet zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van Rouze.

  10.4 Als gebruiker van Rouze mag je onze website, content en overige diensten op geen enkele manier beschadigen, onderbreken of verzwakken. Je stemt ermee in geen frauduleuze zaken op en om onze diensten te verrichten.

  10.5 Rouze heeft het recht om ingezonden bijdragen zoals verhaal- of websitebeoordelingen te gebruiken voor haar huidige en toekomstige activiteiten. Voor zover op deze bijdragen intellectuele eigendomsrechten rusten, draag je deze onvoorwaardelijk en kosteloos aan Rouze over. Voor zover mogelijk doe je daarbij tevens afstand van eventuele persoonlijkheidsrechten. Je staat er tegenover Rouze voor in dat je het recht hebt om de ingezonden bijdragen ter beschikking te stellen en de rechten daarop zoals hierboven beschreven over te dragen.

  10.6 Rouze heeft het recht om je bijdrage naar eigen inzicht op de website of haar social media-kanalen te plaatsen en/of te verwijderen, al dan niet onder vermelding van de door de gebruiker opgegeven (gebruikers-)naam, dit wordt altijd duidelijk van tevoren vermeld.

  11. Aansprakelijkheid

  11.1 Rouze besteedt de uiterste zorg bij het creëren en produceren van haar (fictieve) verhalen en overige content.

  11.2 Rouze kan echter niet garanderen dat de content door alle gebruikers op een manier zal worden ervaren die te omschrijven valt als ‘erotisch’, omdat het luisteren en lezen van verhalen een persoonlijke ervaring is. Rouze behoudt zich het recht voor indien nodig wijzigingen aan te brengen aan de gepubliceerde verhalen en overige content.

  11.3 In de verhalen en overige content van Rouze worden personages en situaties opgevoerd. Enige gelijkenis met bestaande personen en gebeurtenissen berust op louter toeval. Daar kunnen geen rechten aan ontleend worden of plichten op gebaseerd worden.

  11.4 Rouze is ten aanzien van jouzelf of derden niet aansprakelijk voor het feit dat bepaalde (fictieve) verhalen of delen ervan of overige content niet als aanstootgevend kunnen worden ervaren.

  11.5 Eventuele klachten dien je meteen dan wel binnen redelijke termijn na afsluiting van het abonnement te melden via info@rouze.me onder duidelijke en volledige beschrijving van de klachten.

  11.6 Rouze is ten aanzien van jouzelf of derden niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of gevolgschade (inclusief verlies van winst) door of als gevolg van het gebruikmaken van onze dienstverlening dan wel uit de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze dienstverlening. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of verwijtbare grove schuld van Rouze en/of haar bestuurder(s).

  11.7 Rouze is niet aansprakelijk in geval van een situatie die te wijten is aan overmacht.

  11.8 Rouze is niet aansprakelijk voor storingen in je mobiele netwerken of in de dienstverlening van internetproviders.

  11.9 Rouze heeft het recht een reeds geaccepteerd afgesloten abonnement door middel van een mailbericht of telefonisch te annuleren, zonder daarvoor ten opzichte van jou aansprakelijk te worden gesteld.

  11.10 Je bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat je maakt van onze dienstverlening (daaronder begrepen het gebruik dat wordt gemaakt door degenen met wie je de dienstverlening deelt). Eventuele reacties als gevolg van trauma naar aanleiding van (bepaalde delen) van onze (fictieve) verhalen of overige content, ook als jij Rouze daarvan tevoren op de hoogte hebt gesteld. Rouze kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele hierdoor ontstane schade en/of psychische problemen bij jouzelf of derden.

  11.11 Je vrijwaart Rouze voor welke claim dan ook van jezelf of van derden op enige wijze voortvloeiend uit of verband houdende met het gebruik van onze dienstverlening.

  12. Contractspartij

  12.1 Rouze is een initiatief van Rouze B.V. (“wij” of “ons”). Rouze B.V. (hierna: “Rouze”) is ook eigenaar van de licentie van het merk Rouze. Deze licentie is uitgegeven door de holding Ohlala B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 76210146.

  12.2 Rouze B.V. (hierna: Rouze) is gevestigd op de Nieuwendammerstraat 1a, 1023 AA Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 76223671. Het BTW-nummer is NL860546548B01. Het bankrekeningnummer (BUNQ Bank) is NL05 BUNQ 2039 2035 24.

  12.3 Rouze handelt onder meer onder de gedeponeerde merknaam Rouze.

  12.4 Rouze en Ohlala B.V. kunnen ertoe besluiten een deel van, of alle, activiteiten die zij ontplooien over te dragen aan een nieuwe eigenaar. In dat geval kunnen zij ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar.

  12.5 Rouze en Ohlala B.V. kunnen ertoe besluiten om de opgebouwde klant-, order- en overige databases en informatie over te dragen naar één of meer nieuwe juridische eigenaren. In dat geval kunnen zij ertoe besluiten om ook een gedeelte van, of alle, bijbehorende rechten en plichten over te dragen aan de nieuwe juridische eigenaar.

  12.6 Rouze kan ertoe besluiten om in de toekomst de activiteiten onder een andere naam dan Rouze te ontplooien. De rechten en voorwaarden die tot dan toe golden voor Rouze, worden dan overgedragen naar de nieuwe naam en blijven dan onverminderd van kracht, tenzij expliciet anders vermeld in de nieuwe Algemene Voorwaarden.

  13. Evenementen

  Door het aanschaffen van een ticket voor een evenement op www.rouze.me of www.schoolofrouze.com, ga je akkoord met de hieronder vermelde algemene voorwaarden.

  13.1 Niet-Restitutiebeleid 

  13.1.1 Gekochte tickets zijn niet restitueerbaar, tenzij anders vermeld in de specifieke voorwaarden van het betreffende evenement.

  13.1.2 In het geval van overmacht, zoals annulering van het evenement door onvoorziene omstandigheden, zal Rouze passende maatregelen nemen om de situatie aan te pakken. In dergelijke gevallen wordt de mogelijkheid van restitutie overwogen.

  13.2 Ticketoverdracht

  13.2.1 Hoewel tickets niet geretourneerd kunnen worden, staat Rouze dat de koper zijn of haar tickets overdraagt aan derden. 13.2.2 De overdracht van tickets moet plaatsvinden in overeenstemming met de voorwaarden zoals beschreven in de evenementsomschrijving en op de website van www.rouze.me. 13.2.3 De nieuwe ticketbezitter moet voldoen aan alle voorwaarden en vereisten die van toepassing zijn op het oorspronkelijke ticket.

  13.3 Voorwaarden van het Evenement: 

  13.3.1 De voorwaarden van het evenement, inclusief maar niet beperkt tot leeftijdsvereisten, dresscode, gedragsregels en specifieke toegangsvereisten, zijn vermeld in de evenementsomschrijving.

  13.3.2 Door het betreden van het evenement ga je akkoord met de geldende voorwaarden en regels.

  13.4 Wijzigingen en Annuleringen:

  13.4.1 Rouze behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het evenement of het evenement te annuleren indien dit noodzakelijk wordt geacht. In geval van annulering worden passende maatregelen genomen, die kunnen variëren afhankelijk van de aard van de annulering.

  14. Algemeen

  14.1 Deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van onze dienstverlening kunnen te allen tijde door ons worden aangepast. Ook hebben we te allen tijde het recht om onze dienstverlening stop te zetten.

  14.2 In het geval een of meer bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig is en/of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of vernietigde bepaling zal dan automatisch worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk recht doet aan het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

  14.3 Op deze Algemene Voorwaarden en onze dienstverlening is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen.

  14.4 In het geval dat een of meer onderdelen of activa van Rouze of Ohlala B.V. worden overgedragen, hebben wij het recht om alle onderdelen van de website, alsook alle rechten die voortvloeien uit gesloten overeenkomsten, inbegrepen maar niet uitsluitend eventuele bijdragen van gebruikers, en alle accounts, mede over te dragen.